Lisans eğitimini Özyeğin Üniversitesi Psikoloji bölümünde yüksek onur derecesi ile tamamlayarak 2017 yılında mezun oldu. Aynı sene başarı bursu ile girdiği Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programını yüksek onur derecesi ile bitirerek Uzman Klinik Psikolog olmaya hak kazandı. Uzmanlığını “Erken dönem uyum bozucu şemalar ve bağlanma stillerinin yeme tutumu üzerine etkileri” konulu projesiyle aldı. Klinik psikoloji stajını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Yetişkin Psikiyatri Servisinde tamamladı.

Lisans eğitimi sırasında, Bahçeşehir Üniversitesi Beyin ve Biliş Laboratuvarı’nda nöropsikoloji ve nörobilim projelerinin data girişi ve analizlerini yaptı. Aynı zamanda Yrd. Doç. Dr. Ayşe Meltem Budak’ın Mindfulness ve Diyalektik Davranışçı Terapi projelerini asiste etti. Yorum Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde, Uzman Klinik Psikolog Yasemin Meriç Kazdal süpervizörlüğünde uzun zamanlı olarak çocuk-ergen ve ailelerine yönelik klinik gözlem ve değerlendirmeler yaptı. Yrd. Doç. Dr. Gizem Arıkan ile birlikte “Erken çocukluk döneminde düşük sosyoekonomik düzeydeki annelerin psikolojik durumu ve çocukların davranış problemleri arasındaki ilişkiye algılanan sosyal desteğin etkisi” konulu posteri hazırlayıp 19.Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sundu.

Yüksek lisans eğitimi sürecinde, yetişkin bireylere yönelik testlerin uygulanması ve yorumlanması üzerine eğitimler aldı. European Association for Behavioral and Cognitive Therapy (EABCT) tarafından akredite edilmiş Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar’ın verdiği “Bilişsel Davranışçı Terapi” eğitimlerini tamamladı. Aynı zamanda Işık Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde Yrd. Doç. Dr. Rukiye Hayran süpervizörlüğünde bireysel psikoterapi seanslarını yürüttü.

Şu an, Yorum Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde Uzman Klinik Psikolog olarak çocuk-ergen ve yetişkin bireylerle çalışmalarını devam ettirmektedir. Çalışmalarında, Bilişsel Davranışçı Terapi ve Pozitif Psikoterapi kullandığı yöntemler arasındadır.

Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

UYGULADIĞI TESTLER

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

Tematik Algı Testi (TAT)

RORSCHACH Kişilik Testi

Wechsler Yetişkinler için Zeka Ölçeği (WAIS)

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

Nöropsikolojik Testler