EĞİTİM & TECRÜBE

Beykent Üniversitesi Psikoloji bölümü ile Sosyoloji bölümünden çift anadal yaparak onur derecesiyle mezun olmuştur. Lisans eğitiminden sonra Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programını “Kadınlarda Sosyal Medya Bağımlılığının Beden Algısı ve Depresif Belirtiler Üzerinde Olan İlişkinin İncelenmesi” adlı tez çalışması ile yüksek onur derecesiyle tamamlamıştır.

Lisans öğrenimi sırasında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Özel Fransız Lape Hastanesi’nde staj programlarını gerçekleştirmiştir. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda gönüllü eğitmen olarak 7-14 yaşları arasında birçok çocuk ile Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde birçok ergen ile çalışmalarda bulunmuştur. Yüksek lisans eğitimi sürecinde; NP Feneryolu Tıp Merkezi, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi ve NP İstanbul Beyin Hastanesi’nde yetişkin bireylerle psikoterapi, psikolojik testlerin uygulanması ve yorumlanması gibi çalışmaları gerçekleştirerek klinik stajını tamamlamıştır. Her yaş grubundan bireyler ile görüşme tecrübesini elde etmiştir. Bireysel terapi, çift terapisi ve aile danışmanlığı alanlarında uzmanlaşmıştır.

UYGULADIĞI TERAPİLER

  • Bilişsel Davranışçı Terapi
  • Mindfulness
  • Pozitif Psikoloji
  • Kişilerarası İlişkiler Terapisi
  • Aile Danışmanlığı
  •  

MİSYONU: Her bireyin sosyal ve psikolojik yapısının, ihtiyaç ve sorunlarının bütüncül olarak değerlendirilmesi gerektiğine inanmaktadır. Dolayısıyla tedavi planını her danışanın özel ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda planlamaktadır. Bir terapist olarak; danışanlarının kendilerini rahatlıkla ifade edebilecekleri ve güven duyabilecekleri bir alan oluşturmaktadır. Danışanlarına yeni bakış açıları ve beceriler kazandırarak sorunlarını çözüme ulaştırmayı ve yaşam kalitelerini arttırmayı hedeflemektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI:  Depresyon, Panik Bozukluk, Sosyal Fobi, Özgül Fobiler, Kaygı Bozuklukları, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Yeme Bozuklukları ve Beden Algısı, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Kişilik Bozuklukları, Öfke Kontrolü, Stres Yönetimi, Özgüven Problemleri, İlişki ve İletişim Sorunları, Sınav Kaygısı, İnternet Bağımlılığı, Kardeş Kıskançlığı ve Aile Danışmanlığıdır.

UYGULADIĞI TESTLER VE ENVANTERLER

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri(MMPI), SCL 90, Yale Brown, Sınav Kaygısı Envanteri, D2 Dikkat Testi, AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri), Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Porteus Labirent Testi, Cattel 2A-3A Zeka Testi, Good Enough – Harris Bir İnsan Çiz Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Gessel Gelişim Figürleri Testi, Beiber Cümle Tamamlama Testi (A-B), Frankfurter Konsantrasyon Testi, Burdon Dikkat Testi