Uzman Klinik Psikolog

İbrahim Ertuğ GÖZERİ

 

Başarı bursuyla girdiği Acıbadem Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Lisans eğitimi devam ederken  Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuklarla ve özel eğitim gerektiren çocukların aileleriyle bilinçlendirme konusunda çeşitli çalışmalar yürütmüştür.

2018 yılında İstanbul Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesinin kadın ve erkek servislerinde stajyer psikolog olarak çalışmıştır.

Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını tamamlarken, yetişkinlerle bilişsel, davranışsal, deneyimsel, yaşantısal teknikleri de içinde barındıran ISST onaylı Uluslararası Şema Terapisi eğitimini almıştır.

Aile ve Çift terapi sürecinin takibi ile beraber, sistemik, klinik çalışma eğitimine  ( EFTA TIC  Avrupa Aile Terapisi Derneği Eğitim Birimi Tarafından Onaylanmış )  devam etmektedir.

Yetişkinlerde depresyon, kaygı bozuklukları, öfke kontrolü, panik bozukluk,  obsesif kompülsif bozukluklar, aile ve çift İlişkilerinin birey üzerindeki olumsuz etkisi, uzmanlık gösterdiği ve çalışmaya devam ettiği alanlardır.

Şu an Yorum Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde Uzman Klinik Psikolog olarak yetişkin bireylerle çalışmalarını devam ettirmektedir.