UZMAN KLİNİK PSİKOLOG LAL UZUN

Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden onur derecesiyle mezun olmuştur. Ardından Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programını tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog unvanı almaya hak kazanmıştır. Lisans eğitimi boyunca çeşitli STK’larda, anaokullarında staj yapmıştır. GATA Hastanesi’nde saha çalışmasını tamamlamıştır. Doç. Dr. Ayten Zara’nın yürüttüğü “Çocuğa Şiddete Dur De” kampanyasında görev almıştır.

Yüksek Lisans Tezini “Vaka Analizi: Savaş ve Göç Travmasına Maruz Kalmış Suriyeli Bir Kız Çocuğunun Bilişsel Davranışçı Temelli Sanat Terapisi Seans Süreci”  üzerine yazmıştır. Yüksek lisans eğitimi süresince bilişsel davranışçı terapi eğitim ve süpervizyonlarını tamamlamış, yetişkinlere yönelik testlerin uygulanması ve yorumlanması üzerine eğitimler almıştır. Yüksek lisans sürecini bitirirken ISST onaylı Uluslararası Şema Terapisi eğitimini tamamlamıştır.

4 yıl boyunca Maya Vakfı’nda, travmaya maruz kalmış çocuk, yetişkin ve ebeveynlere sanat terapisi tekniklerini kullanarak psiko-sosyal destek sağlamıştır. Çalışma hayatı süresince travma ve çocuklarla çalışmak üzerine farklı terapi tekniklerinin eğitimlerini tamamlamış ve sanat terapisi eğitimleri ve süpervizyonu almıştır. Travmaya maruz kalmış çocuk ve yetişkinlerle bireysel ve grup terapi çalışmaları yapmış, aile ve ruh sağlığı çalışanlarına eğitim ve seminerler düzenlemiştir.

Yorum Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde Uzman Klinik Psikolog olarak çocuk-ergen ve yetişkin bireylerle çalışmalarını devam ettirmektedir. Çalışmalarında, Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi ve Sanat Terapisi yöntemlerini kullanmaktadır.

Uzmanlık alanları: Panik bozukluk, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Sosyal Fobi, Özgül Fobiler, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Depresyon, Psikosomatik Bozukluk, Beden Dismorfik Bozukluğu, Kayıp ve Yas, Kişilik Bozuklukları, Travma, Öfke kontrolü, Stres Yönetimi, Sınav Kaygısı, Aile İçi İletişim Sorunları, Uyum Sorunları, Aile Danışmanlığı

” .