İdil Biriken Gürses Psikoloji lisans eğitimini başarı bursu ile girdiği TPD TPD akreditasyonlu Özyeğin Üniversitesinde onur derecesini alarak tamamlamıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Çift ve Aile alt dalını kazanmış. İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Çift-Aile Terapisi Uluslararası Aile Terapisi Derneği’nin (IFTA) Uluslararası Sistemik Terapi Komitesi tarafından akredite edilmiştir. Yüksek lisans programını ‘Ailenin Aile Terapisi Sürecinde Değişen Yas Süreci’ üzerine yazarak mezun olmaya hak kazanmıştır.

İdil Biriken Gürses, sistemik bakış açısıyla çalışmaktadır. Bireysel terapi, çift terapisi ve aile terapisini konularında uzmanlık kazanmıştır. Akademik eğitimin yanı sıra, başka eğitim ve sertifika programlarına katılmıştır. 2017 yılında Lahad Mooli’nin PTSD Art Therapy and Resilience: ‘The Need to Find Light in the Darkness of Trauma’ workshopuna katılmış ve sanat terapisiyle travmaya yaklaşım konusunda bilgilenmiştir. 2018 yılında TPD tarafından verilen Nöropsikolojik Değerlendirme Testi Eğitimini tamamlamıştır. 2018 yılında EABCT (European Association for
Behavioural and Cognitive Therapies) tarafından onaylanmış Prof. Dr. Mehmet Sungur tarafından verilen 3 senelik Kognitif Davranış Terapisine devam etmektedir ve 3.modül süpervizyon sürecindedir. 2019 yılında Klinik Psikolog Beril Yardımcı tarafından verilen MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) çalışmasına katılmıştır. 2019 yılında Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur tarafından verilen Cinsel Terapi Eğitimini tamamlamıştır. 2021 yılında Zeynep Zat’tan ÇATED bünyesinde Çözüm Odaklı Yaklaşım eğitimi almıştır. 2021 yılında DOÇAT’tan ICEEFT onaylı Duygu Odaklı Bireysel Terapi (DOBT) eğitimini almıştır. 2021 yılında Yasemin Yağlıkçı tarafından verilen Life Skills 101 Mindfulness dersine katılmıştır.

Lisans ve sonrası süreçte farklı bir çok klinikte stajlar yapmıştır. Özyeğin Üniversitesi PsychOz Kulübünün kurucu üyesidir. 2019 yılında ÇATED tarafından yapılan ‘5. Çift ve Aile Terapileri Sempozyumu: Göç, Kimlik ve Aile’ sempozyumunda düzenleme kurulunda görev almıştır. 2019 yılında ‘5. Uluslararası Katılımlı KDT ve 1. Çocuk ve Ergen KDT Kongresi’nde görev almıştır. 2021 yılında yaşanan İzmir depreminden sonra TELE-ÇAT’a katılmış, ücretsiz terapi hizmeti vermiştir.

2020 yılından beri Yorum Psikoloji’de görevine devam etmektedir.

TPD tarafından verilen Nöropsikolojik Değerlendirme Test Eğitimini tamamlamıştır.

ÇATED ve Türk Psikologlar Derneği üyesidir.