Kılıç NURKAN, Psikoloji lisans eğitiminin üzerine Beykent Üniveristesi’nde Klinik Psikoloji Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Lisans eğitimi sırasında; Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve NPİstanbul Hastanesi’nde staj yapmıştır.  Yüksek Lisans Tezini ise “Çocukluk çağı travmalarının, kişilik özellikleri ve psikopatolojik durum ile ilişkisinin incelenmesi’’ üzerine yazmıştır. 

EMDR 1. Modül ve 2. Modül Eğitimi (2011/Davranış Bilimleri Enstitüsü) , Çift ve Aile Terapistliği Temel Eğitim (2011/Murat Dokur), Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi (2011/Hakan Türkçapar), Stratejik Aile Terapisi (2011/Emre Konuk), Çözüm Odaklı Terapi (2011/Davranış Blimleri Enstitüsü), Vajinismus Tanı ve Tedavi Workshop (2015, Doç. Dr. Sultan Doğan),  Psikoterapide Semboller,Metaforlar ve Terapötik Kartların Kullanımı Eğitimi (2018,Nevin Dölek), Psikoterapi Yaklaşımları Eğitimi (2009,Hanna Nita Scherler), Temel Danışmanlık ve Yardım Becerileri Eğitimi (2012 ,Davranış Bilimleri Enstitüsü), Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi (2012, Davranış Bilimleri Enstitüsü), PACT /Çift Terapisinde Psiko-Biyolojik Yaklaşım Giriş Eğitimi ve 1. Seviye Eğitimi (2020,Stan TATKİN), Çocuk İstismarı ve Adli Tıp Eğitimi (2012,İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı), Savunma Mekanizmaları Eğitimi (2007, İçgörü Danışmanlık Merkezi)  aldığı eğitimlerdir.

Sağlık Bakanlığı’nın Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Sertifikasını almıştır. 

Lisans eğitimi boyunca mesleki gelişimine katkıda bulunacak gönüllü projelere katılmıştır. Katıldığı Şizofeniden Gerçeğe projesi Psikoatölye grubu kapsamında yürütülen bir proje olup, amacı toplumda şizofreniyle ilgili olan mitleri yıkmaktır. Proje kapsamında 16.Sosyal Psikiyatri Kongresinde şizofreni ile ilgili workshopa katılmış ve Yrd.Doç.Dr Gül Ünsal Barsal’tan Sosyal Beceri Eğitimi’nin eğitimi almıştır. Bakırköy Gönüllü Değişim Projesi , Psikoatölye grubuyla yürüttüğü bir diğer projedir. Proje kapsamında Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ndeki hastaların rehabilitasyonuna katkıda bulunmayı ve onların sosyal hayata kazandırılmasının yanında, projede yer alan kişilerin bireysel anlamda da deneyim kazanmalarının amaçlandığı projede 1 yıl görev almıştır. Proje kapsamında Bakırköy Ruh ve Sinir hastalıkları hastanesi doktoru Dr. Ayla Yazıcıdan süpervizyon alınmıştır. İstanbul İl Özel İdaresi  Çocuk ve Gençlik Merkezi Projesi, İl Özel İdaresi ve Çocuk Gençlik Merkezi işbirliğiyle gerçekleşen bir proje olup, travma yaşamış çocuklara psikolojik destek sağlamak için geliştirilmiştir. Eğitimlerinin bir kısmını bu proje kapsamında almıştır.

Uyguladığı testler ; WISC-R Zeka Testi (2010,Türk Psikologlar Derneği) , WISC-4 Zeka Testi (2016,Türk Psikologlar Derneği), Yetişkinlere Uygulanan Objektif Testler (2008) . Çocuklara Uygulanan Objektif Testler ve Gelişim Testleri(2010).

5 senedir düzenli olarak Eda Arduman’dan grup süpervizyonu almaktadır.

Mesleğinin ilk yıllarında rehabilitasyon merkezleri ve anaokullarında çalışmıştır. 8 yıldır danışmanlık  merkezlerinde yetişkin bireylerle  bireysel  terapi ve çift terapisi yapmaktadır. 

Uzmanlaştığı bireysel psikoterapi ve çift terapisi alanında 6000’in üzerinde seans yapmıştır.

Türk Psikologlar Derneği ve EMDR Derneği üyesidir.