2007 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2010 yılında Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Klinik Psikoloji Yüksek Lisans derecesini alarak uzmanlık ünvanını kazanmıştır.

Lisans öğrenimi sırasında; Robert Kolej Bizimtepe Anaokulu’nda, Norma Razon Danışmanlık Merkezi’nde ve Fransız Lape Hastanesi’nde gözlemci olarak staj yapmıştır.

2007-2008 yılları arasında Balıklı Rum Hastanesi Anatolia Klinikleri’nde gönüllü psikolog olarak çalışmıştır.

2007-2009 yılları arasında, Prof. Dr. Mehmet Sungur tarafından verilen Kognitif Davranışçı Terapi eğitimini tamamlamıştır. Aynı zamanda, 2007 yılında, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, Prof. Dr. Öget Öktem ve Uzm. Psk. Şükriye Akça tarafından verilen Nöropsikolojik Testler eğitimini ve Davranış Bilimleri Ensititüsü’nde verilen Mesleğe Hazırlık ve Staj Progamını tamamlamıştır.

2008 yılında, Prof. Dr. A. Kadir Özer tarafından verilen Bilişsel Varoluşsal Terapi eğitimini tamamlamıştır.

2011 yılında, İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde başlamış olduğu Psikodrama Grup Psikoterapisi eğitimini tamamlamıştır.

2012 yılında, Davranış Bilimleri Enstitüsü tarafından verilen EMDR 1-2 ve Çözüm Odaklı Terapi eğitimlerini tamamlamıştır.

2014-2015 yılları arasında, CEDAT tarafından verilen Cinsel Terapi eğitimini tamamlamıştır.

2020 yılında, Gottman Çift Terapisi eğitimini tamamlamıştır.

2010 yılından bu yana alanda aktif bir şekilde klinik çalışmalarını sürdürmektedir.

Yetişkin bireyler ve çiftlerle çalışan Uzm. Psk. Serra Kampeas’ın uzmanlık alanları arasında cinsel sorunlar, anksiyete bozuklukları, depresyon, travma ve yas, obsesif-kompulsif bozukluk, dikkat eksikliği, fobiler, ilişki problemleri, panik bozukluk, sınav kaygısı, özgüven sorunları, öfke kontrolü, stres kontrolü ve yeme bozuklukları bulunmaktadır.