İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2018 yılında onur derecesiyle mezun olmuştur. Lisans eğitiminin ardından başladığı Klinik Psikoloji yüksek lisansını “Genç Yetişkinlerde Bağlanma Stillerinin Duygu Düzenleme ve Mizah Tarzları ile İlişkisinin İncelenmesi” başlıklı tezini yazarak yüksek onur derecesiyle tamamlamıştır. Lisans ve yüksek lisans sürecinde birçok psikanalistten dersler ve süpervizyonlar almıştır. Özellikle psikanalitik çalışma ve okumalarla bu alanda kendini geliştirmiştir. Lisans öğrenimi sırasında çeşitli kurumlarda stajyer psikolog olarak görev almıştır. Lisans mezuniyetinin ardından Otistikler Derneği’nin yürüttüğü bir projede gelişimsel farklılığı olan ergen/yetişkin ve aileleriyle psikososyal destek çalışmaları yürütmüştür. Sanat ve oyun metotlarını kullandığı grup çalışmalarında entegrasyon, birlikte yaşam, grup dinamikleri, gelişimi destekleyici sanatla terapi atölyeleri içinde grup lideri olarak yer almıştır. Yüksek Lisans öğrenimi sırasında Şişli Belediyesi Psikolojik Danışmanlık merkezinde stajını tamamlayarak ağırlıklı olarak ergen ve yetişkinlerle bireysel psikoterapi çalışmalarına başlamıştır. Bireysel terapilerinde psikodinamik ekolle, sanatla terapi ve bireysel davranışçı terapi ile çalışmaktadır. Bireysel psikoterapinin yanı sıra gruplarla koruyucu ruh sağlığı çalışmaları (gelişimsel destek, ilişki-iletişim becerileri, uyum, kaygı, bireyselleşme vb.), kurumsal yapılarda eğitim-destek (çalışanlar arası uyum, iş birliği, verimli çalışma, takım olma, iş yerine bağlılık, aidiyet vb.), takımlarla ve sporcularla çalışma, çocuk-ergen ve yetişkin gruplarla ruhsal gelişim odaklı sanat atölyeleri gibi çalışmalar ilgi alanlarıdır.

Psikodinamik ekolde Prof. Dr. Doğan Şahin’den aldığı Aktarım Odaklı Psikoterapi eğitimini, teorik, pratik ve süpervizyondan oluşan Sanatla Terapi ve Yaratıcılık eğitimini, Çocuk ve Ergenlerle Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini ve Spor Psikolojisi eğitimini tamamlamıştır. Bunların yanı sıra Çocuk Merkezli Oyun Terapisi eğitimine ve Rorschach ve T.A.T eğitimlerini almıştır.

Yorum Psikoterapi Merkezi’nde yetişkinler, egen ve çocuklarla bireysel psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir.

Eğitimler ve Seminerler

 • Sanatla Terapi ve Yaratıcılık – Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Derneği
 • Aktarım Odaklı Psikoterapi – Prof. Dr. Doğan Şahin
 • Spor Psikolojisi – İstanbul Aydın Üniversitesi
 • Çocuk ve Ergenlerle Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Oyun Terapisine Giriş Eğitimi
 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi
 • Çocuk İstismarı Tanı ve Müdahale Programı
 • Yaratıcı Drama ile Akran Zorbalığına Müdahale
 • Duyguları Yönetme Sanatı
 • Psikanalitik Bakışlar Sempozyumu
 • Gençlik Üzerine Tartışmalar-22 Ergen ve Bedeni

Uyguladığı Test ve Ölçekler

 • Rorschach & T.A.T
 • MMPI
 • Beier CTT
 • SCL 90-R
 • KSE
 • Beck Depresyon Ölçeği
 • Beck Anksiyete Ölçeği
 • Kent EGY
 • Porteus Labirentleri Testi
 • Mini Mental Test
 • ACE-R Kognitif Tarama Testi
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Gesell Gelişim Figürleri Testi
 • Porteus Labirentleri Testi
 • Kent EGY Testi
 • Frankfurter Dikkat/Konsantrasyon Testi
 • Peabody Resim Kelime Testi
 • Goodenough – Harris Bir İnsan Çiz Testi