EMDR, Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme anlamına gelmektedir. Her insan yaşamı boyunca büyük küçük çeşitli travmalara maruz kalır. Burada önemli olan bu travmanın kişi üzerinde etkisidir. Kişi yaşadığı olayın/durumun farkında olmayabilir, hatırlamayabilir. Bu yöntemle çeşitli teknikler kullanılarak kişilerin hayatlarını etkileyen ve şuan yaşadıkları sorunlara neden olan travmaları üzerine çalışılır. Terapi sırasında olumsuz yaşantıyla ilgili duygu, düşünce, beden duyumlarının üzerine çalışır ve kişinin bu durumla ilgili yeni düşünceler inşa etmesi, yeni hisler duyması ve olumlu davranışlarda bulunması hedeflenir.