Sinem Ünüvar, lisans eğitimini Kadir Has Üniversitesinde yüksek onur derecesi ile tamamlamıştır. Ardından Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji/Beden Psikoterapi Sertifikalı Yüksek Lisansını “Üniversite öğrencilerinde algılanan ebeveyn tutumları ile beden imgesi baş etme stratejileri arasındaki ilişkide öz şefkatin aracı rolü” adlı tez çalışmasını tamamlayarak yükses lisans diplomasını almaya hak kazanmıştır.

Eğitim hayatı boyunca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve araştırma projelerinde gönüllülükler yapmıştır. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfında ilkokul düzeyindeki çocuklarla yaratıcı sanat atölyeleri yapmış, Kanserli Çocuklara Umut Vakfında “Sanatla Hayata Renk Kat” adlı eğitimi tamamladıktan sonra hastanelerin onkoloji servislerinde kanser tedavisi gören çocuklarla terapötik etkinlikler gerçekleştirmiş, Altı Nokta Körler Vakfında görme engelli bireyleri sınavlarına çalıştırmıştır. World Human Relief’in uluslararası travma önleme merkezinde gönüllü danışan görmüştür. Bunun yanı sıra Bayrampaşa Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yaşlı bireylerde iyilik halinin arttırılması amacı ile yürütülen bir pilot çalışmada görev almış, Suriyeli mültecilerle uluslararası düzeyde gerçekleştirilen bir çalışmada asistan psikolog olarak destek grubunda yer almış ve mezunu olduğu üniversitenin araştırma laboratuvarında çocuklara yönelik bir araştırma yürütmüştür.

Bunların yanı sıra çeşitli özel kliniklerde, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde stajlarını yapmıştır. Çift ve Aile Terapileri Derneğinde eğitim komitesi üyesidir.

6 Şubat Kahramanmaraş depreminden sonra ayrı ayrı WHR ve TOÇEV bünyesinde deprem bölgelerine psikososyal destek vermiştir. TOÇEV Kelebek Etkisi Rehabilitasyon Destek Projesi ile deprem bölgelerinde çalışmalar yürütmeye devam etmektedir. Gelişimine katkıda bulunması için çeşitli eğitimler almıştır ve almaya da devam etmektedir.

6 Şubat Kahramanmaraş depreminden sonra ayrı ayrı WHR ve TOÇEV bünyesinde deprem bölgelerine psikososyal destek vermiştir. TOÇEV Kelebek Etkisi Rehabilitasyon Destek Projesi ile deprem bölgelerinde çalışmalar yürütmeye devam etmektedir. Gelişimine katkıda bulunması için çeşitli eğitimler almıştır ve almaya da devam etmektedir.

Bireysel seanslarını beden odaklı psikoterapi ve psikodinamik psikoterapi yöntemleri ile sürdürmektedir.

2020 yılından beri Yorum Psikoloji’de seanslarını almaya devam etmektedir.

MMPI (2019, TPD) testi uygulayıcısıdır ve Rorschach ve TAT Testi (Rorschach ve Projektif Testler Derneği) eğitimini almıştır.

Türk Psikologlar Derneği ve Çift ve Aile Terapileri Derneği üyesidir.