Gestalt yaklaşımına göre her bçocuk doğuştan var olan potansiyelini ortaya çıkarabilme yeteneğine sahiptir. Her bçocuk çevresinin parçasıdır ve çocuğu çevreden ayrı olarak ele alamayız. Beden, duygular, düşünceler, hisler ve algılamalar bir bütün olarak işlevsellik gösterirler. Çocuk çevresinden hem etkilenir hem de etkiler. Önemli olan çocuğun o anki algısıdır. Terapi sırasında çocuk kendini keşfeder, kabul etmeyi öğrenir ve değişim başlar.