Rabia Sarıkatipoğlu Koç Üniversitesi’nde psikoloji ile medya & görsel sanatlar bölümlerini çift ana dal yaparak burslu ve onur derecesiyle tamamlamıştır. Öz-şefkat ile psikolojik belirtiler arasındaki ilişkide duygu düzenleme güçlüklerinın aracı rolü tez konusuyla Okan Üniversitesi’nde klinik psikoloji yüksek lisans programını tamamlayıp uzmanlığını almıştır.
Lisans eğitiminden itibaren birçok özel klinikte ve Koç Üniversitesi araştırma laboratuvarlarında asistanlık yapmıştır. Fransız Lape Hastanesi’nde stajyer psikolog olarak yer almıştır. EÇADEM Vakfı’nda engelli bireyler ve ailelerine destek amaçlı gönüllü psikososyal çalışmalar yürütmüştür.

Yüksek lisans sırasında Dr. Emel Stroup’tan Beck Yönelimli Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), travma ve ilk yardım müdahale eğitimlerini almıştır. Dr. İbrahim Bilgen ve Dr. Çağdaş Öykü Memiş tarafından Kabul ve Adanmışlık Terapisi (ACT) eğitimini ve süpervizyonlarını tamamlamıştır. Ardından Prof Dr. Robyn D. Walser tarafında travma odaklı ACT eğitimi almıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde AASP onaylı Uygulamalı Spor Psikoloji Eğitimini tamamlayıp genç sporcular ve takımlarla motivasyon ve performans üzerine çalışmalar yapmıştır. Dr. Alp Karaosmanoğlu’ndan Uluslararası Şema Terapi Eğitimi almıştır. Dr. Nevin Dölek’ten Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi ve Dr. Hakan Türkçapar’dan Erteleme Sorunlarına BDT yönelimli müdahale eğitimine katılmıştır. Dr. Zümra Atalay’dan Mindfulness-Temelli Bilişsel Terapi Eğitimi almıştır. Çeşitli şirket ve kurumlarda mindfulness üzerine seminerler gerçekleştirmektedir.

6 Şubat Kahramanmaraş depreminde gönüllü psikolojik ilk yardım çalışmaları gerçekleştirmiştir. Başlangıç Noktası ile depremden etkilenen üniversite öğrencilerine destek sistemi oluşturmak için Eğitim Kütüphanesi adlı projeyi geliştirmiş, içerisinde psikolojik danışmanlık ve psikoeğitim çalışmaları gerçekleştirmiştir. UNICEF Türkiye bünyesinde genç gönüllüler ekibinde proje geliştirmekte ve organizasyonlar yürütmektedir.

Yorum Psikoloji’de yetişkinlerle bireysel psikoterapi seansları yürütmektedir.

Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

Başlıca Çalışma Alanları:Depresyon, Kaygı Bozuklukları, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Panik Bozukluk, Sosyal Fobi, Obsesif Kompulsif Bozukluk, takıntılar, kişilerarası ilişkilerde problemler, duyguları anlamada ve ifade etmede zorluk, iletişim sorunları, duygu düzenleme güçlükleri, aile içi çatışmalar, stres yönetimi, yetersizlik ve değersizlik hisleri, özgüven sorunu, suçluluk ve utanç duyguları, travma, yas ve kayıp.