Bahar TÜRK ÖZYILMAZ

Klinik Psikolog, M.A.

Başarı bursuyla girdiği Işık Üniversitesi Psikoloji bölümünden erken dönemde mezun olmuştur. Lisans eğitiminden kısa bir süre sonra yüksek lisansını Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji programında yaparak “Yetişkinlerde Bağlanma Biçimleri, Kişilik Özellikleri ve Bu Özelliklerin Ruhsal Sorunlarla İlişkisinin Araştırılması” konulu teziyle tamamlamış ‘Uzman Klinik Psikolog’ olarak mezun olmuştur.

Uzun süreli olarak Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi psikiyatri servisinde yetişkin hastalarla çalışmış ve hastane bünyesindeki hastalar için düzenlenen birçok etkinlikte yer almıştır. Ayrıca, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi ve anaokullarında çalışarak çocuk-ergen ve ailelere psiko-sosyal destek ve danışmanlık hizmeti vermiştir. Okyanus Koleji İlkokul Kademesi’nde Rehberlik Biriminde görev yaparak iki sene boyunca çocuk ve ailelere danışmanlık hizmeti vermiş ve onların ihtiyacına yönelik seminer ve atölyeler düzenlemiştir. Klinik Psikolog olarak çalıştığı bu kurumda Mindfulness’ (Bilinçli Farkındalık) çalışmaları yapmıştır.

Şu an Yorum Psikoloji bünyesinde seanslarını sürdürmektedir.  Yetişkinlerde Travma, Anksiyete Bozuklukları, Depresyon, Yas, Psikosomatik Bozukluklar, Stres, Bağlanma Sorunları ve diğer ilişki problemleri başlıca çalıştığı alanlardır. Bütünsel psikoterapi yaklaşımıyla danışanların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını devam ettirmektedir.

Çalışmalarında Bilişsel Davranışçı Terapi, Duygu Odaklı Bireysel Terapi, Şema Terapi, EMDR, Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi kullandığı yöntemler arasındadır. Ayrıca, özel bir şirkette çalışanlara yönelik danışmanlık hizmeti de vermektedir.

Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

Evli ve bir çocuk annesidir.