Leyla Akça Atik psikoloji ve Görsel Sanatlar lisans ve Sanat Terapisi yüksek lisins eğitimlerini Amerika Birleşik Devletleri’nde tamamlamıştır.

Çalışma hayatı süresince ise travma konusunda uzmanlaşmak amacı ile Travma Odaklı Yaratıcı Sanat Terapisi, Travma Odaklı Bilişsel Davranış Terapisi (Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy) ve Aileler için Alternatif Bilişsel Davranış Terapisi (Alternative for Families Cognitive Behavioral Therapy) eğitimlerini de tamamlamıştır

2011 Van Depremi, 2012 New York Sandy Kasırgası, ve 2014 Soma Maden kazası sonrası sahada ruh sağlığı ve psikososyal destek çalışmalarında aktif profesyonel ve gönüllü görev almıştır.                                                                                                                                              

> 2014’de Suriyeli mülteci çocuklar ve aileleri için mülteci, göç ve savaş travmasına yönelik travma odaklı yaratıcı sanat terapileri programı olan Project Lift’in kurulması ve 2015 yılında Maya Vakfı’na evrilmesi sürecinde kurucu, yürütücü ve uygulayıcı rol almıştır. Bu süreçte yaptığı çalışmaları aktarmak ve mültecilerin yaşadığı sorunlara ışık tutmak amacıyla Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nda yapılan iki farklı panelde ve Amsterdam’da yapılan bir zirvede sunum yapmış, yazarlarından olduğu bir makale ve bir de kitap bölümü yayınlanmıştır. Bugün, Maya Vakfı’na klinik danışmanlık ve süpervizyon sağlamaya devam ediyor.  

> 2014’den beri Yorum Psikolojik Danışmanlık ailesinde danışan görmeye devam eden Leyla Akca Atik gelişim bozuklukları, ruh sağlığı problemleri, madde bağımlılığı ve travma gibi farklı alanlarda çocuklar, ergenler ve yetişkinlerle çalışmalarına devam ediyor. Beden, zihin ve öz arasındaki ilişkinin sağlıklı akışının kişinin iyi olma halinin temeli olduğu esası ile çalışarak, kişilerin sanatsal ifade ve yaratıcı düşünceyi ortaya çıkarmalarına ve sözel terapi yoluyla sağ ve sol beyin arasında entegrasyon sağlamalarını destekliyor.

> Sanat Psikoterapileri Derneği 2019-2021 Yönetim Kurulu Üyesi de olan Leyla Akca Atik, sanat terapisi ve travma odaklı müdahaleleri yaygınlaşmasını ve bilinirliliğini arttırmak amaçlı çeşitli konferans, seminer ve eğitimlerde görev almaya devam ediyor.