Gestalt yaklaşımına göre her birey doğuştan var olan potansiyelini ortaya çıkarabilme yeteneğine sahiptir. Her birey çevresinin parçasıdır, bir kişiyi çevreden ayrı olarak ele alamayız. Beden, duygular, düşünceler, hisler ve algılamalar bir bütün olarak işlevsellik gösterirler. Bir kişi çevresinden hem etkilenir hem de etkiler. Her birey kendi duygularının, düşüncelerinin farkında olabilme kapasitesine sahiptir. Seçim yapmak bireyin kendi sorumluluğudur bu nedenle her birey kendi davranışlarından kendisi sorumludur. Terapinin amacı kişinin farkındalık kazanmasıdır. Önemli olan kişinin o anki algısıdır. Terapi sırasında kişi kendini keşfeder ve kabul etmeyi öğrenir ve değişim başlar.