Sarp Şenol, lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde onur derecesi ile tamamlayarak 2010 yılında mezun olmuştur. Lisans eğitimi süresince Silivri devlet hastanesi psikiyatri polikliniğinde gönüllü stajyer olarak çalışmıştır. Uzmanlık eğitimine 2012 yılında Haliç Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans programında başlamıştır. Sonrasında 2017 yılında, ergenlik ve genç yetişkinlik döneminde olan lisanslı yüzücülerde benlik saygısı, depresyon, anksiyete ve stres düzeyi ile yaşam doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi tez konusuyla Haliç Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını tamamlayarak uzmanlığını almıştır. Yüksek lisans öğrenimi boyunca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde klinik stajlarını tamamlamıştır. 

Sarp Şenol, eğitimine Okan Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji doktora programında devam etmektedir. 

Kalkınma Bakanlığı ve belediyeler bünyesinde İstanbul genelinde bağımlılığı önleme ve mücadele projelerinde uzman psikolog olarak görev almış, seminer ve eğitim programlarının koordinatörlüğünü yürütmüştür.

 Milli bir yüzücü olan Sarp Şenol’un birçok şampiyonluğu bulunmaktadır. Yüzme, atletizm, okçuluk gibi spor branşlarında, milli takımlar seviyesinde bireysel ve kulüpler bazında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermiş ve halen devam etmektedir. Türkiye genelinde kurucusu olduğu dikkat merkezleri bünyesinde eğitim dönemindeki çocukların akademik başarılarını etkileyen; dikkat eksikliği, hiperaktivite, dürtüsellik ve sınav kaygısı gibi konularda ailelere yönelik sayısız danışmanlık ve eğitim hizmeti bulunmaktadır. 

Ulusal ve Uluslararası konferanslarda bildiri sunumu yaparak, akademik araştırmalarına devam etmektedir. Araştırma konuları, spor psikolojisi, dikkat eksikliği, hiperaktivite, yaşam doyumu, nöropsikoloji, neurofeedback, ve bağımlılıklardır. 

Birçok okulda gönüllü olarak saha çalışmalarında bulunan Sarp Şenol, bu okullarda öğrenciler için çeşitli atölyeler ve ebeveynlere yönelik eğitim ve seminerler düzenlemektedir. 

Lisans eğitimi ve sonraki süreçte çocuk ve yetişkinlere yönelik birçok test ve ilgili süpervizyon eğitimlerini almıştır. Kişilik, zeka, gelişim ve dikkat testlerini aktif olarak uygulamaktadır.

Şu an, Yorum Psikolojik Danışmanlık Merkez’inde çocuk, ergen ve yetişkin bireylerle çalışmalarını devam ettirmektedir.  

Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

Çalışma alanları

yetişkin

Depresyon, Anksiete (kaygı) bozukluğu, Stres yönetimi, Uyku bozukluğu Panik Bozukluk, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Obsesif-Kompulsif bozukluk,  ilşki problemleri, Özgüven – öz saygı sorunu, Aile içi iletişim çatışmaları, Yeme bozuklukları, Özgüven – öz saygı sorunu, Aile içi iletişim çatışmaları

Yeme bozuklukları , Ölüm kaygısı , İletişim problemleri, Öfke kontrolü, Takıntılar,

Korkular, Tikler, Panik atak, Sosyal fobi, Yas, Travma

Ergen

Dikkat Eksikliği – Hiperaktivite, Dürtüsellik, Kendine güvensizlik, Aile içi iletişim çatışmaları, Her türlü korkular, Uyku sorunları, Verimli ders çalışma, Anne- Baba bağımlılığı, Anne – Baba ayrılığı, Arkadaşlarla iletişim sorunları, Öfkeli çocuklar,

Çalma, Yalan söyleme, Yeme bozuklukları, Cinsel duygular, İnatçılık, Tikler,

Duygusal zeka gelişimine destek, Ergenlik sorunları, Kimlik arayışı, Aile içi iletişim çatışmaları, Öfke kontrolü, Depresyon, Stres yönetimi, Okul başarısızlığı, Yanlış alışkanlıklar, Arkadaş ilişkileri, iletişim problemleri, Karşı cinsle yaşanan sorunlar
Kendine güvensizlik, Takıntılar, Korkular, Gelecek kaygısı, Yeme bozuklukları
Teknoloji bağımlılığı, Ders çalışma alışkanlıklarının değiştirilmesi, Sınav kaygısı,
Meslek seçimi

ÇİFT VE AİLE DANIŞMANLIĞI

İlişki Problemleri, Çiftlerde İlişki Problemleri, Evlilik Sorunları, Evliliklerde Kritik Dönemler, Ebeveynlik Becerileri, Çocuklarda Sorunlar, Boşanma, Aile – Yaşam Döngüsü Sorunları, Cinsel Sorunlar, İş Hayatında Yaşanan Stresler