Sarp Şenol, lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde onur derecesi ile tamamlayarak 2010 yılında mezun olmuştur. Lisans eğitimi süresince Silivri devlet hastanesi psikiyatri polikliniğinde gönüllü stajyer olarak çalışmıştır. Uzmanlık eğitimine 2012 yılında Haliç Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans programında başlamıştır. Sonrasında 2017 yılında, ergenlik ve genç yetişkinlik döneminde olan lisanslı yüzücülerde benlik saygısı, depresyon, anksiyete ve stres düzeyi ile yaşam doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi tez konusuyla Haliç Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını tamamlayarak uzmanlığını almıştır. Yüksek lisans öğrenimi boyunca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde klinik stajlarını tamamlamıştır. 

Sarp Şenol, eğitimine Okan Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji doktora programında devam etmektedir. 

Kalkınma Bakanlığı ve belediyeler bünyesinde İstanbul genelinde bağımlılığı önleme ve mücadele projelerinde uzman psikolog olarak görev almış, seminer ve eğitim programlarının koordinatörlüğünü yürütmüştür.

 Milli bir yüzücü olan Sarp Şenol’un birçok şampiyonluğu bulunmaktadır. Yüzme, atletizm, okçuluk gibi spor branşlarında, milli takımlar seviyesinde bireysel ve kulüpler bazında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermiş ve halen devam etmektedir. Türkiye genelinde kurucusu olduğu dikkat merkezleri bünyesinde eğitim dönemindeki çocukların akademik başarılarını etkileyen; dikkat eksikliği, hiperaktivite, dürtüsellik ve sınav kaygısı gibi konularda ailelere yönelik sayısız danışmanlık ve eğitim hizmeti bulunmaktadır. 

Ulusal ve Uluslararası konferanslarda bildiri sunumu yaparak, akademik araştırmalarına devam etmektedir. Araştırma konuları, spor psikolojisi, dikkat eksikliği, hiperaktivite, yaşam doyumu, nöropsikoloji, neurofeedback, ve bağımlılıklardır. 

Birçok okulda gönüllü olarak saha çalışmalarında bulunan Sarp Şenol, bu okullarda öğrenciler için çeşitli atölyeler ve ebeveynlere yönelik eğitim ve seminerler düzenlemektedir. 

Lisans eğitimi ve sonraki süreçte çocuk ve yetişkinlere yönelik birçok test ve ilgili süpervizyon eğitimlerini almıştır. Kişilik, zeka, gelişim ve dikkat testlerini aktif olarak uygulamaktadır.

Şu an, Yorum Psikolojik Danışmanlık Merkez’inde çocuk, ergen ve yetişkin bireylerle çalışmalarını devam ettirmektedir.  

Türk Psikologlar Derneği üyesidir.