Çiğdem Koşe, 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) psikoloji bölümünden ve aynı üniversitenin sosyoloji bölümünün çift anadal programlarından mezun olmuştur. 2011 yılında Maltepe Üniversitesi’nde yüksek lisans programını ‘Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olan Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapi’ isimli tez çalışması ile tamamlamıştır. Klinik Psikoloji, alanında doktorasını yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde yapmış ve ‘Change In Usage Of Cognitive Words, Affect Words, Discourse Markers, and First Person Pronoun Position Among Clients In Psychotherapy Process’ isimli tez çalışmasını 2015 yılında tamamlamıştır

2012 yılında öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladığı İstanbul Arel Üniversitesinde 2015 yılından itibaren öğretim üyesi olarak görev almaya devam etmiştir. Bu kurumda altı yıl çalışmış lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında çeşitli dersler vermiş ve 2 yıl boyunca klinik psikoloji yüksek lisans programının koordinatörlüğünü yapmıştır. Üniversitenin klinik psikoloji yüksek lisans programında öğrencilerin psikoterapist olmak için hazırlayan süpervizyon dersleri vermiştir. Sonrasında çeşitli üniversitelerin lisans ve yüksek lisans programlarında dersler vermeye devam etmiştir. Akademik çalışmaları yurt içi ve yurt dışı dergilerde yayınlanmış, çeşitli ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarda, yer almıştır.

2004 yılında Balıklı Rum Hastanesi’nde psikolog olarak görev almış ve uzmanlık eğitimi aldığı TAT ve Rorschach testlerini uygulamış, bağımlı danışanlarla grup terapileri yönetmiştir. Sonrasında dokuz yılını İstanbul Çapa Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu ile çalışarak geçirmiştir. Bu süreçte ergenlerde obsesif kompulsif bozukluk üzerine odaklanmış ve birçok ergenle çalışarak deneyim kazanmıştır.

2006 yılında Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini ve sonrasında Amerika’da yaygın olarak uygulanan IFS terapisi eğitimlerini tamamlamıştır. 10 yılı aşan süredir yetişkin danışanlarla özellikle kaygı bozuklukları alanında çalışmakta ve pek çok kişiye psikolojik olarak daha kaliteli bir yaşam sürmeleri için hizmet sunmaktadır.